Potápění, potápěčské kurzy
  Potápěčské základny
Potápění ChorvatskoChorvatsko - Pakoštane Potápění EgyptEgypt - Hurghada Potápění EgyptEgypt - safari Potápění BaliBali Potápění Dominikánská republikaDominikánská republika Potápění EgyptEgypt - Dahab
  Klientské centrum
Jméno:
Heslo:
   Rezervace a informace
+420 777 561 001
info@potapeni-online.cz

Dedalous, Zabargad & Rocky Island

1. den

Přílet do Hurghady, transfer z letiště na jih do přístavu Marsa Ghaleb (cca 250 km), nalodění

2. den

Kontrolní ponor na mělčím přípobřežním reefu Marsa Shaona nebo Marsa Mubarak chráněné zátoky při pobřeží s možností klidného rozpotápění na přípobřežních reefech. Dna těchto zátok jsou porostlá mořskou trávou, která je potravou želv a dugongů, tudíž je zde velká pravděpodobnost spatřit tyto nádherné živočichy. Odpoledne Elphinstone - útes se strmými stěnami proslavený nejen bohatou podmořskou faunou i flórou, ale především žraloky dlouhoploutvýmiprohánějícími se často přímo pod kotvištěm lodí v bezprostřední blízkosti potápěčů, kromě nich se tu často vykytují i žraloci útesoví, šedí, brzy ráno kladivouni či liščí žraloci,…

3. den 

Přejezd na jih na Dedalous osamělý reef s majákem daleko na volném moři - je méně navštěvovaný než proslavené Brother Islands a proto je zde také větší pravděpodobnost na setkání s velkými pelaktickými rybami – žraloky, mantami, tuňáky, kranasy, občas jsou zde dokonce spatřeni i velrybí žraloci.

4.-5. den 

Zabargad velký ostrov, kolem kterého najdeme překrásné strmé stěny pokryté bohatými měkkými I tvrdými korály, obrovskými gorgoniemi a další mořskou flórou… Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky, či s jejich většími příbuznými – žralokem bělocípým, šedým, stříbrným, kladivouny…. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí manty, siby, a samozřejmě různé druhy menších korálových i pelaktických ryb… V době kladení vajec se zde zdržuje nadprůměrné množství mořských želv. Na vnější straně ostrova se nachází i několik vraků.

Rocky Island tento ostrov doposud nedotčený lidskou činností patří mezi 5nejlepších lokalit Rudého moře. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků stříbrných a dlouhoploutvých, …), mant i želv… Vnější strany jsou bohatě porostlé velkými větevníky a dalšími druhy měkkých i tvrdých korálů.

6. den

Shaab Mashour  další bombónek pro milovníky strmých stěn a nekonečných hlubit. Na jižním cípu přechází stěna v mělší plato, pokryté barevnými měkkými korály se sasankami a klauníky, s častým výskytem murén, želv, kranasů, kaniců i občas mant a žraloků.

Shaab Claudia jeden z mělčích ale přesto fantastických  reefůs nádhernou korálovou výzdobou, množstvím korálových rybek a členitým systémem jeskyní v JZ části. ráj pro filmaře a fotografy, kteří zde mohou využít fascinující hry světla a stínů…

El Malahi útes ještě bohatší než Claudia ale bez systému jeskyněk zato však rozeklaný mnoha průplavy na fantastický podmořský labyrint. Dle našeho názoru nejkrásnější korálová zahrada v eg. části Rudého moře!!

7. den

návrat na sever  – závěrečné ponory opět na úžasném Elphinstonu pobřežních reefech Marsa AbuDabab, Marsa Shoana či Marsa Mubarak zátoky kde se v odpoledních hodinách často zdržuje přátelský dugong, při troše štěstí potápění či šnorchlování s tímto mořským savcem. Kromě něj zde žijí obrovské mořské želvy, kytarovci, rejnoci…

Navečer  do přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště do Hurghady

8.den

Přes noc či ráno transfer na letiště, odlet do ČR, Praha

St. John's

1. den

 Přílet do Hurghády, transfer z letiště na jih do přístavu Hamata (cca 370 km) nebo Marsa Ghaleb či M. Alam (250km), nalodění

2. den

Ponor na mělčím přípobřežním reefu, Shaab Claude (El Malahi) - nádherně členitý reef, jehož JZ část je protkána množstvím trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely v hl. 5-10 m. SV strana útesu nabízí zase krásné korálové zahrady v hloubce 5 až 15 m. V těsné blízkosti refu je mnoho osamocených korálových homolí taktéž bohatě obrostlých karály…. Shaab Mahsour - se stěnami porostlé barevnými měkkými koráli a gorgoniemi padajicimi do velkých hlubin… Častý výskyt žraloků útesových a, na okraji jizniho i sev. plata možnost spatřit kladivouny, žraloky šedé, manty, velká hejna ryb, želvy….

3.-5.den 

St. Johns : jedná se o několik kilo metrů  dlouhý pás samostatných útesů a atolů, které sahají až k súdánským hranicím a jsou doposud nedotčené lidskou činností. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků stříbrných a dlouhoploutvých, …), mant i želv… K jeho nejzajímavějším částem patří:

Abu Basala podlouhlý útes podkovovitého tvaru, s možností dobře chráněného noclehu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem želv….

Habili Ali –kruhovitý útes zvedající se k h ladině z veliké hloubky a přitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je  bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů či obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky, či s jejich většími příbuznými – žralokem bělocípým, šedým, stříbrným, kladivouny…. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí manty, siby, a samozřejmě různé druhy menších korálových i pelaktických ryb……

Habili Ghafar - zajímavá ale občas náročná lokalita. Malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3m pod hladinou. Ve větších hloubkách (ale občas i těsně pod hladinou) se opět vyskytují žraloci -šedí, dlouhoploutví i kladivouni, směrem k hladině přibývají měkké i tvrdé korály a další druhy ryb. Gotta Um Aruk - jednodušší ponor kolem mnoha vysokých korálových věží a homolí, které vytváří kolem hlavniho reefu nádherný labyrint průplavů. Útočiště mnoha útesových žraloků, rejnoků a želv. Gotta swear - opět malý útes vynořující se z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. Záp. stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, vých. a sev. stěny jsou porostlé především barevnými měkkými koráli. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni….

6. den

Abu Fandira - jedná se o lokality málo navštěvované potápěči téměř na hranicích se Súdánem - oblast téměř nedotčena lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb (všechny možné druhy žraloků, barrakudy, tuňáci, delfíni, manty, siby,….)

7. den

St. Johns Cave Reef/ Umm Chararim - nádherný odpočinkový ponor u útesu protkaného labyrintem tunelů, jeskyní a průplavů. Pro fotografy možnost pořízení fantastických fotek s hrou světla a stínu....přejezd na St.Johns - Abu Basala
Erg Abu Diab - štíhlá věž vyčnívající z velkých hlubin až k hladině. Její stěny jsou porostlé měkkými i tvrdými korály a je zde opět možnost setkání s útesovými, bělocípýmí či šedými žraloky. Především v letním období se zde objevují hejna kladivounů…
Sataya (Dolphin Reef) - místo proslavené častým výskytem delfínů ale i mnoha dalších druhů velkých ryb (napoleoni, barrakudy, murény, popř. i žraloci či tuňáci) Navečer návrat do výchozího přístavu.

8.den

Přes noc či ráno transfer na letiště do Hurghády, odlet do ČR, Praha

Brothers Island

1. den

přílet do Hurgady, transfer z letiště do přístavu v Hurghadě či na jih do přístavu Marsa Alam, Marsa Ghaleb, nalodění (záleží na době příletu)

2.den

varianta 1 : zahájení cesty z Hurghady,kontrolní ponor na Gotta abu Ramada - mořské aquárium Hurghady s kor.zahradami a hejny kranasů, chňapalů a ostatních kor.ryb, Abu Galawa north - plato s korálovými bloky na severní straně reefu přecházející v nádhernou členitou stěnu padající do hlubin protkanou jeskyňkami s možností výskytu malých žraloků bělocípých, hejny barakud, kranasů…přes noc přejezd či pokračování potápění na Abu Hashis nebo Ras Disha (útesy s nádhernými mělkými částmi přecházejícími ve stěny spadající do velkých hloubek - výskyt velkého množství ryb (glass fish, bodloci, murény, kanici, želvy, barakůdy, rejnoci a občas i kladivouni či útesoví žraloci) varianta 2:  zahájení cesty z Marsa Alamu nebo Marsa Ghalebu, kontrolní ponor na přípobřežním reefu, Elphistone (útes se strmými stěnami proslavený nejen bohatou podmořskou flórou, ale především hejny kladivounů a možností spatřit i žraloka bělocípého, spanilého a hlavne dlouhoploutvého,...) množství přípobřežních útesů s rozmanitou faunou a flórou - Ras Torombi, Marsa Abu Dabbab,... přes noc přejezd na Brothers či pokračování v přípobřežních reefech…

3.-5.den

nezapomenutelné potápění na útesech a vracích kolem Big a Little Brother vyhledávané především kvůli výskytu velkých ryb (žraloci bělocípí, dlouhoploutví, útesoví, lisci...při troše štěstí i kladivouni a manty...).Oba ostrůvky jsou pilíře sopečného původu a čnějí k hladině z hloubky 300m .Big Brother: Severo-východní stěna - útes pokrytý měkkými korály spadající do 40m a hloub, s výskytem kladivounů, útesových i jiných žraloků, želv, velkých kaniců a spoustou dalších ryb.... Severo-západní stěna - spadající příkře do hlubin. Opět i zde rozmanitá podmořská fauna. Vrak Numibia - polozena pridi jiz v 10 m roku 1901, nakladni železniční lod s velkými koly padajici do velke hloubky, nadherne posety mekkymi koraly s velkymi hejny ryb a moznosti spatrit krome zraloku velke tunaky ci barakudy,… Vrak Aida II - velká italská námořní loď, která ztroskotala r. 1957 při přepravě vojáků, zacinajici v 35 m, kde nachazi svuj ukryt zraloci lisci… Little Brother - nabízí ponory bohatší na podmořskou faunu (měkké korály a obrovské gorgonie),ale i zde jsou samozřejmosti výskytu mnoha velkých ryb, žraloků, napoleonů a při troše štěsti i želv...

6.-7.den

varianta 1: v případě návratu do Hurghady: Abu Kafan (útes s kolmými stěnami spadajícími do 100m hlubiny, pokrytými měkkými korály i velkými gorgoniemi). I zde se máme možnost setkat s množstvím ryb včetně tuňáků a mensich zraloku, barakůd a vzacne I manty.... .. Salem Expres - trajekt, který najel na útes a ztroskotal při přepravě poutníků z Mekky 15.12.1991, smutný pomník této velké tragédie, při níž zahynuly stovky cestujících. Panorama Reef, Ras Abu Soma či Middle reef…..
varianta 2:  v případě návratu do Marsa Alamu či Ghalebu: Ras Torombi (mělký hodně členitý reef s kor.bloky), Marsa Shoana (možnost drift.ponoru z vnější strany reefu, kor.zahrada..; šnorchlování v laguně, s výskytem mořské trávy neboli mangrovníku a při troše štěstí shlédnutí dugonga), Habili Marsa Alam,(v případě zájmu a dostatku času možnost dalšího ponoru na Elphistone). Návrat do výchozího přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště do Hurgady

8.den

Odlet do ČR

Jižní Safari

1.den

přílet do Hurgady, transfer z letiště na jih do přístavu M. Ghaleb nebo M. Alam (cca 250km), nalodění

2.den

ráno mezi 8-10hod vyplutí z přístavu, rozpotápění na mělčích reefech poblíž pobřeží: Shaab Marsa Alam - lokalita s vrakem potápěčské safari lodě, častý výskyt delfínů…odpoledne Shaab Sharm - podlouhý reef končící na jihu bohatě korály porostlým platem, přitahující velké množství ryb… v noci přejezd na Sataya

3.-4.den

ráno Sataya West (Dolphin Reef) - místo proslavené častým výskytem delfínů, ale i mnoha dalších druhů velkých ryb (napoleoni, barrakudy, murény, popř. i žraloci či tuňáci) .Možnost ponoru na vnější straně - s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny… Shaab Mahsour - další hluboký reef s možností výskytu žraloků. Na sev.i již.straně reefu jsou plata pokrytá korály, přitahující hejna ryb. Shaab Claudia či El Malahi - nádherně členité útesy, jehož části jsou protkány množstvími trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5 až 20 m. V blízkosti refů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály. Erg Abu Diab - kruhovitý reef padající do velkých hloubek s potenciálním výskytem žraloků. V červnu se yde údajně objevují hejna kladivounů.Návrat na sever - nocování na Wadi Gemal…

5.den

delfíní rezervace Samaday + potápění na vnější části totoho reefu - bohaté korálové zahrady, věže, jeskyně…. Habili Marsa Alam - malý reef na volném moři končící cca ve 20-ti m. a přitahující malé i větší ryby jako barakudy, napoleony, kanice… nocování na Shaab Marsa Alam - noční ponoru u vraku safari lodi

6.den

2ponory na proslulém Elphinstone - nejlepší pot. lokalitu v této oblasti a jednu z pěti nejlepších v Egyptě!! - výskyt kladivounů, žraloků šekých i útesových a především žraloků dlouhoploutvých, kterých se zde na podzim r.2005 zdržovalo nadprůměrné množství - vyskytují se převážně v malých hloubkách na začátku a na konci reefu a jsou zvyklí připlouvat do těsné blízkosti potapěčů ,… Kromě žraloků je tato lokalita vyjímečná i převážně nádhernou viditelností (30-50m), obrovskými gorgoniemi, množstvím měkkých korálů, výskytem želv, mant, barrakud, kranasů, velkých kaniců, občas i delfínů,….

7.den

ranní ponor na Elphistone nebo na Abu Dabab - oblast několika mělčích reefů s korálovými zahradami a občastným výskytem vzácných dugongů, 2ponor na Marsa Shoana - přípobřežní reef poblíž přístavu M.Ghaleb s naprůměrným výskytem želv nebo Habili Marsa Alam při zakončení v M.Alam - malý reef na volném moři spadající do 20-ti metrové hloubky a přitahující nejen malé ryby ale i barakudy, kranase, tuňáky… Odpoledne návrat do výchozího přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště do Hurgady

8.den

Odlet do ČR

Severní Safari

1.den

přílet do Hurgady, transfer z letiště na jih do přístavu (cca 10min.), nalodění

2.den

start směrem na sever, kontrolní ponor na Umm Gamar nebo Shaab El-Erg (reef ve tvaru podkovy s mnoha možnostmi potápění a bohatou faunou (kanicové, murény, perutýni, stonefish, ropušnice, trnuchy, bodloci, glasfish,.....) a flórou. Tato lokalita je známa častým častým výskytem delfínů a vzácně i mant

3.den

vrakové potápění - útes Ahu Nahas, který se stal osudný mnoha lodím: ponory k vrakům Carnatic (nejstarší, velmi zachovalý vrak z r. 1869, ve kterém se podle pověsti stále nachází nikdy nenalezených 8 000 zlatých liber šterlingů), velké nákladní lodě: Ghiannis D. , Chrisola K. nebo Seastar

4.den

Shaab Ali - celodenní potápění na jednom z nejlepších vraků světa - Thistlegornu (válečné nákladní lodi potopené při německém leteckém útoku i s celým nákladem vojenského materiálu - lokomotivy, voj. a obrněná auta, zbraně, munice, výstroj pro pěchotu,.....) podvečerní a noční ponor na Small Crack - členitý reef s mělkými korálovými zahradami…

5.den

mořský park Ras Mohammed - Shark reef, Jolanda reef, Shark observatory, Jack fish alley (potápění v této oblasti je možné pouze u lodi s povolením ke vstupu) - oblast řazená mezi nejlepší světové pot. lokality, se strmými stěnami spadajícími do velkých hloubek a možností výskytu žraloků i mant.

6.den

potápění na reefech kolem ostrova Small Gobal - lokality vyznačující se velkým množstvím ryb (častý výskyt delfínů, velkých tuňáků, murén,.. a bohatými porosty korálů (možnost driftových ponorů).

7.den 

Umm Gamar, Shaabrur Umm Gamar, Carless Reef - excelentní zakončení celé cesty potápěním na nejlepších útesech v oblasti Hurgády (krásné členité terény s průrvami a jeskyňkami, s velkými hejny ryb, výskytem napoleonů, tuňáků, vzacne i šedých útesových žraloků ci mant, scorpionfish, stonefish, perutýnů, velkých murén...... ), návrat do Hurgády (nocleh na lodi nebo v hotelu)

8.den

odlet do ČRPotápění Egypt - Hurghada   |   Potápění Dominikánská republika   |   Potápění Chorvatsko - Pakoštane   |   Potápění Egypt - safari   |   Potápění Bali


Provozováno na systému: STOVKA - rezervační systém pro cestovní kanceláře